Pe 23 septembrie 2017 Scoala Postliceala Sanitara Thoma Ionescu va implini 25 de ani de la infiintare.

Prezentare Scoala Postliceala Sanitara Thoma Ionescu


Şcoala a fost înfiinţată în anul 1993 sub patronajul “Asociaţiei Femeilor din Prahova”, fiind prima şcoală postliceală sanitară particulară înfiinţată în judeţul Prahova.
În prezent, şcoala este ACREDITATĂ prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5653/14.11.2006 pentru specializare asistent medical generalist si prin Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii nr.3825/04 mai 2009 pentru calificarea asistent medical de farmacie

OBIECTIVUL GENERAL

Formarea  asistenţilor medicali generalisti si asistentilor medicali de farmacie cu înaltă calificare, capabili să asigure îngrijiri preventive şi curative de sănătate pentru persoanele sănătoase şi bolnave, şi a  persoanelor aflate în dificultate.

RESURSELE MATERIALE

Şcoala este situată în str. Predeal nr. 28 dispunând de:

 • cabinet  de anatomie,
 • cabinete pentru demonstraţii clinice;
 • bibliotecă şi sală de lectură;
 • reţea de calculatoare conectate la Internet;
 • cabinet medical;
 • birouri;

Fiecare cabinet dispune de material didactic propriu, necesar demonstraţiilor şi exerciţiilor.


RESURSELE UMANE

Colectivul profesoral este format din cadre didactice cu experienţă în învăţământ, cu grade didactice şi cursuri de pregătire psihopedagogică:

 • medici;
 • farmacişti;
 • chimişti;
 • jurişti;
 • profesori;
 • maiştrii instructori.


LISTA CADRELOR DIDACTICE ŞI NEDIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

 • Pop Gheorghe - Manager
 • Buriu Mădălina Georgiana - Director
 • Furtună Cornelia – Director adjunct
 • Duţă Emanuela – Secretar-bibliotecar
 • Bonciu Nicoleta - profesor
 • Burlacu Gheorghe- profesor
 • Chiriac Isabela- profesor
 • Constantin Cosmina- profesor
 • Covaci Corina- profesor
 • Dobre Ramona- profesor
 • Dumitrică Consuela- profesor
 • Dumitrescu Andreea - profesor
 • Ilie Ramona- profesor
 • Georgescu Nicolae Lucian- profesor
 • Gheorghiu Iolanda- profesor
 • Iorga Cristina- profesor
 • Manolache Elena- profesor
 • Moldovan Teodor Gabriel- profesor
 • Ristache Carolina- profesor
 • Ulidea Veronica- profesor
 • Ungureanu Constanţa- profesor
 • Ţurcan Roman- contabil